KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lecznica Stomatologiczna Małgorzata i Tomasz Kędziorek s.c.
  2. Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowych możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: lecznica.kedziorek@hotmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń medycznych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit h) RODO.
  4. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Informujemy iż odbiorcą Państwa danych są współpracujące z Lecznicą Stomatologiczną Małgorzata i Tomasz Kędziorek s.c. Jednostki Opieki Zdrowotnej oraz instytucje finansujące usługi medyczne.
  7. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udzielenie świadczenia medycznego realizowanego przez Lecznicę Stomatologiczną Małgorzata i Tomasz Kędziorek s.c.